PS 300 – Lament for Red Hector of the Battles

      Cumha Eachainn Ruaidh nan Cath

Primary Sources

K2 Cumha Eachann Ruaidh na’n Cath / Hector Roy MacLean’s Lament K2.23: 48
KK Cumha Eachainn Ruaidh na’n Cath / Hector Roy MacLeans Lament KK.8: 14
JK JK.14b: 38
KS Cumha Eachann Ruaidh na’n Cath / Hector Roy of the Battles Lament… KS.4: 7

Notes on Gaelic Title

Cumha Eachainn Ruaidh nan Cath  Cumha Eachann Ruaidh na’n Cath / Hector Roy MacLean’s Lament K2; Cumha Eachainn Ruaidh na’n Cath / Hector Roy MacLeans Lament KK; Cumha Eachann Ruaidh na’n Cath / Hector Roy of the Battles Lament… KS. Lament for Hector Roy MacLean.

Roderick Cannon (2009)

Archive Recordings

1950 Callum Johnston
1961 Pipe Major John D Burgess MBE
1964 Calum Johnston (canntaireachd)

Leave a Reply